Tradície a zvyky


Naše občianske združenie a náš folklórny kolektív sa venuje folklóru a tým pádom aj tradíciám a zvykom na Slovensku. Jedným z našich cieľov je aj šírenie a uchovávanie tradícií, prípadne ich rozvíjanie, teda aplikácia tradícii v súčastnom kontexte.

Máme pripravené rôznorodé aktivity. Okrem tradičného čepenia z rôznych regiónov, je to aj tradícia jasličkovania, ktorú vykonávame v období vianočných sviatkov. Pripravujeme aj blog o tradíciach, kde zhrnieme zvyky z jednotlivých oblastí Slovenska. Celý tento blok by mal byť zahrnutý v pripravovanom projekte Živá tradícia.

Pokiaľ by ste mali záujem prispeť aj svojimi skúsenosťami, budeme radi ak nás nakontaktujete a rozvinieme spoluprácu.

Blog o svadobných tradíciách