Živá tradícia


Živá tradícia je názov dlhodobého projektu občianskeho združenia Bavme sa folklórom, zameraného na udržiavanie a rozširovanie zvykov a tradícii.

Cieľom projektu je umeleckým spracovaním jednotlivých tradícii a zvykov, oživovať ich , prípadne pretvárať a rozširovať (keďže folklór je podľa nás „živý“ a nemal by byť o presnom kopírovaní, ale skôr o pochopení kontextu na základe, ktorého sa tradície vyvíjajú ). Prostriedkami, ktoré využívame sú tanec, piesne, kroje, hovorené slovo, rôzne náradie, masky a pod.

V rámci tohto projektu sú realizované vystúpenia, ktorých cieľom je prinavrátiť zvykom a tradíciám ich funkciu v rámci rodín, ale aj širšieho spoločenstva. Doteraz sa nám v rámci našej organizačnej jednotky, folklórneho kolektívu Pristaše, podarilo rozbehnúť tento projekt v oblasti tradičného čepenia (v roku 2015 bolo realizovaných cca 20 vystúpení) a tradičných betlehemských hier (cca 10 vystúpení).

Blog o svadobných tradíciách